Papier, Draht, Gips, Wachs, Farbe   ohne Titel, 2015
Papier, Draht, Gips, Wachs, Farbe
140 x 40 x 30 cm
     
Papier, Draht, Gips, Wachs, Farbe   ohne Titel, 2015 (Detail)
     
<< zurück zu den Bildansichten